Ook als verkoopmakelaar is kleinschaligheid de basis van mijn bedrijf.

Kleinschaligheid geeft tijd en rust in de dossiers en dat vind ik een heel voorname conditie om het werk goed te kunnen doen.

Dan heb ik tijd genoeg voor elk dossier en dan heb ik tijd genoeg om alles goed voor te bereiden. Geen exelsheet - samenwerking maar échte interesse door samen het dossier op te bouwen en u te leiden door ondoordringbare stukken. Ik vat ze samen, licht ze toe en dan zult u de samenhang van het hele verkoopproces snel begrijpen. Goed luisteren is vaak het juiste middel om te peilen wat mensen graag willen. Ik stel mij daarbij raadzaam op en zorg voor een goede sfeer….dat vergroot het vertrouwen.

Een lunchuurtje in een restaurant of een kopje koffie thuis levert vaak meer op dan uren vergaderen.

Álle werkzaamheden voor de verkoop van uw woning worden u uit handen genomen. De verkoop wordt vanaf de start tot en met de levering bij de notaris door mij begeleid.

Het verkooptraject:

Het eerste gesprek

In dit gesprek vertel ik u concreet wat de wederzijdse verwachtingen zijn, licht ik mijn werkwijze toe en maken we samen een ronde door de woning.

Plan van Aanpak

Op basis van de informatie over de woning en de rondleiding maak ik dan een programma van aanpak. In samenspraak schatten we de vraagprijs correct in op basis van een door mij voorbereide waardebepaling en bespreken we het overzicht van documenten die nodig zijn om het dossier compleet te maken.

Tim Royakkers, professioneel vastgoed fotograaf en Ir. Bouwkunde zorgt voor de fotografie en zorgt ook voor de NEN 2580 inmeting. De foto's en de inmeting kunnen dan in één bezoek aan uw woning gereed gemaakt worden voor de Funda presentatie en de presentatie op alle overige sites.

Bepaling verkoopstrategie

Samen met u bepaal ik dan hoe we de woning het beste kunnen verkopen.

Bezichtigingen

Staat de woning eenmaal op Funda en alle overige sites, dan kunnen de bezichtigingen gepland worden. De bezichtigingen doe ik allemaal zelf. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Overleggen

Van elke bezichtiging ontvangt u kort erna een berichtje hoe een en ander verlopen is.

Onderhandelingen

Namens u leid ik de onderhandelingen met koper in goede banen om te zo komen tot de beste prijs en juiste voorwaarden. U wordt hiervan permanent op de hoogte gehouden in een weldoordachte communicatie.

Opstellen koopakte

Wanneer het tot een koop komt, stel ik een rechtsgeldige koopakte op waarin alle afspraken over roerende en onroerend zaken juridisch worden vastgelegd. Deze koopovereenkomst wordt daarna artikel voor artikel met u doorgenomen zodat u de juridische taal helemaal begrijpt voordat u de overeenkomst ondertekent.

Ondertekening en afwikkeling

Als dan de koopakte goed is bevonden wordt deze ingebonden tezamen met álle documenten die bij de verkoop horen. Zo heeft u één boekwerk met daarin alle stukken van de verkoop. Vervolgens maken we een afspraak om de akte te ondertekenen waarna ik de afwikkeling verzorg bij de notaris.

Oplevering en notaris

De woning wordt door verkoper aan koper geleverd bij de notaris door middel van de leveringsakte die de notaris passeert en waarbij ik het notarieel transport begeleid.