Souren Makelaardij besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Daarom deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Souren Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Het bezoek aan de websites van Souren Makelaardij is voor eigen rekening en risico. Souren Makelaardij sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Souren Makelaardij behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Souren Makelaardij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks

De website van Souren Makelaardij bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Souren Makelaardij liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Souren Makelaardij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Souren Makelaardij is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Souren Makelaardij.

Privacy

Souren Makelaardij respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Souren Makelaardij worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door u browser worden opgeslagen op uw computer. Souren Makelaardij gebruikt cookies om het gebruik van deze website te meten. Het bijhouden van deze gegevens gebeurt volledig anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.